ACA International – Amerika Tahsilat Sektörü Verileri

Amerika’da 3. taraf denebilecek tahsilat ofislerince 2010 yılı içerisinde kurtarılan toplam değer yaklaşık olarak 54,9$ milyar ve elde edilen 10,3$milyarlık bir komisyon oranı mevcuttur.   Tamamen komisyon bazlı çalışılan bu ilgili alacak portföyüne ilişkin elde edilen komisyon tutarları düşüldüğünde 44,6$ milyar milli ekonomiye geri kazandırılmıştır.   Bir diğer ilginç veride; tahsilat sektörünün bu kazanımlarla birlikte genel […]

Üçüncü Taraf Tahsilat Ofislerinin Milli Ekonomilere Katkıları ve Amerika Örneklemi

Tahsilat ofislerinin işletmeler için olan çok temel ve direkt katkılarının yanı sıra ikincil diye bileceğimiz; milli ekonomiler için hiç şüphesiz diğer birçok artı getirileri mevcuttur. Bunları birazcık gözlemleye bilmek için Ernst&Young tarafından ACA International için Amerika’ya ilişkin yapılan çalışmaya göz atmak yeterli olacaktır; Kurtarılan Değerler Kurtarılan Toplam Değerler:     54,9$milyar Komisyon ve Ücretler:             10,3$milyar Kurtarılan Net […]