ACA International – Amerika Tahsilat Sektörü Verileri

Amerika’da 3. taraf denebilecek tahsilat ofislerince 2010 yılı içerisinde kurtarılan toplam değer yaklaşık olarak 54,9$ milyar ve elde edilen 10,3$milyarlık bir komisyon oranı mevcuttur. Tamamen komisyon bazlı çalışılan bu ilgili alacak portföyüne ilişkin elde edilen komisyon tutarları düşüldüğünde 44,6$ milyar milli ekonomiye geri kazandırılmıştır. Bir diğer ilginç veride; tahsilat sektörünün bu kazanımlarla birlikte genel ev giderleri […]

Üçüncü Taraf Tahsilat Ofislerinin Milli Ekonomilere Katkıları ve Amerika Örneklemi

Tahsilat ofislerinin işletmeler için olan çok temel ve direkt katkılarının yanı sıra ikincil diye bileceğimiz; milli ekonomiler için hiç şüphesiz diğer birçok artı getirileri mevcuttur. Bunları birazcık gözlemleye bilmek için Ernst&Young tarafından ACA International için Amerika’ya ilişkin yapılan çalışmaya göz atmak yeterli olacaktır; Kurtarılan Değerler Kurtarılan Toplam Değerler:     54,9$milyar Komisyon ve Ücretler:             10,3$milyar Kurtarılan Net […]

Tahsilat Yönetimi Uzmanlık Gerektirir!

ARS Danışmanlık global müşterilerine sunmakta olduğu kurumsal Alacak ve Risk Yönetimi hizmetlerinin yanı sıra; tahsilat sektörünün ve ülke işletmelerimizi tahsilat süreçlerinin

Global, Profesyonel Eksende Hizmet Etmek Taahhüdümüzdür; CSA – CODE OF PRACTICE COMPLIANCE

Sunmak olduğumuz ve hizmet alanlarımıza yeni eklediğimiz tüm servislerimizin her sürecinde global iş etiği ve profesyonellik ilkelerini gözeterek hareket ederiz. Üyesi olduğumuz profesyonel dernek ve birlikler ile olan işbirliğimiz çerçevesinde,  müvekkillerimiz adına atılan her adım taahhüt ettiğimiz global iş etiği prensipleri çerçevesinde gerçekleşir.   İngiltere merkezli uluslararası bir birlik olan CSA–UK(United Kingdom, CREDIT SERVICES ASSOCIATION ) üyesi olarak; […]

Komisyon
Teklifi Al