Alacak Yönetim Şirketleri En Çok Hangi Firmalar ile Karıştırılır?

Günümüzde birçok ülkede artık yaygın olarak kullanılmaya başlanan ‘alacak yönetimi hizmeti’;  hukuk sistemine, alacaklı ve borçlu taraflara sağladığı faydalar sebebiyle artık ülkemizde de giderek bilinmekte ve gösterilen talep artmaktadır. Tahsilat ajansı hem yurtiçi hem de yurtdışı alacak dosyalarında, ticaret hayatında yaşanabilecek tahsilat ve borç takibi gibi önemli problemlerin uzlaşma yöntemiyle çözmeyi; hızlı, kaliteli ve güvenilir biz hizmetle farkındalık yaratmayı amaçlar.

Her bir müşterinin ayrı ayrı ihtiyaçları tespit edilir, uzlaşmacı çözümler sunulur ve sektördeki yenilikler ülke bazlı yakından takip edilerek değişimlere uyum sağlanır. Böylelikle müşterilerin alacak takibi veya tahsilat ile ilgili ayrı bir departman kurmasına, eleman veya donanım harcamasına gerek kalmadan iş akışlarına devam etmeleri hedeflenir. Böylelikle tahsilat ofisleriyle çalışan firmalar, zamanlarını yalnızca işlerini geliştirmeye harcarlar ve alacak takibi gibi işlerini uzman kişilerin ellerine bırakırlar.

Tahsilat Ajansları birer ‘Çağrı Merkezi’ Değildir.
         

Çağrı merkezleri ile de çok karşılaştırılan tahsilat ajansları kesinlikle telefon takibinden ibaret değildir. Taraflarla telefonla görüşmek işin en önemli parçalarından olsa da, bu görüşmeleri tahsilat alanında uzman kişilerin yapması, görüşülen tarafların itirazlarını önceden tahmin etmesi, çözüm odaklı olması ve sektöre de hakim olması gerekmektedir. Yazılı olarak da tüm görüşmelerin desteklenmesi, aynı zamanda yapılacak anlaşmalarla veya sözleşmelerle bu görüşmelerin yazılı kanıta döndürülmesi gerekmektedir. Bu sürecin de oldukça sıkı bir takip gerektiren bu aşamanın tahsilat alanında kendini geliştirmiş kişilerce yapılması gerekmektedir. Yurtdışı alacak takibinde uzman kişiler olması gerekmektedir.

Alacak Yönetim Şirketleri birer ‘Varlık Yönetim Şirketi’ Değildir.

Varlık yönetim şirketleri ise aslında aynı alanda çalışıyormuş gibi gözükse de aslında alacak yönetimi ile çok farklı yönde ilerlemektedir. Banka ve finansal alacağı bulunan kuruluşlar, tahsil edemediği alacakları varlık yönetim şirketlerine devrederler, yani satarlar. Fakat Avrupa’da ‘inkaso olarak bilinen bu sistem firmaların nakit akışını hızlandırmayı ve planlamayı hedefler. Satın almaya gerek kalmadan, anlaşma yoluyla çözüm sağlamaya çalışan bir sistemi vardır. Müşteriye tahsilat sağladıkça kendisi de kazanacak bir iş prensibiyle çalıştıkları için, kısa zamanda en yüksek tahsilatı yapmayı hedeflerler. Varlık yönetim şirketi ile bu alanda ayrılırlar.

Tahsilat Ajansları birer ‘Faktoring Şirketi’ Değildir.

Faktoring şirketleri ise firmaların tahsil etmedikleri alacakları kendi bünyesine alır. Tahsilat ajansı ise borçları satın almaz, işbirliği yaptığı firmaların bir departmanı gibi onlara hizmet sunar ve tüm alacağın direkt olarak müşteriye yapılması adına çalışmalarını sürdürür. Müşterinin talepleri doğrultusunda hareket eder ve bir anlaşmaya varmayı hedefler. Profesyonel ve şeffaf bir çalışma isteyen bu çalışma alanı, muhakkak düzenli ve sıkı takiple yürütülmesi gereken bir süreç, bilgi ve çokça tecrübe içerir. Özellikle iletişim sıkıntısı yaşayarak uluslararası alacak takibinde problem yaşayan firmalar, ticaretini de devam ettirmek talebiyle tahsilat ajansları ile çalışmayı isterler.

Alacak Yönetim Şirketleri birer ‘Hukuk Bürosu’ Değildir.

               Çoğu şirket yurtiçi veya yurtdışı borç tahsili için yardıma ihtiyaç duyduğunda bu iki sektörü karıştırır. Aslında yasal süreçle ve avukatlık hizmetleriyle çok karıştırılan Alacak Yönetimi sektörünü mahkeme ve icra süreçlerinden ayıran birçok temel özelliği vardır. Tahsilat ajansları özellikle borçlu ile alacaklı arasındaki sorunların mahkeme öncesi anlaşma sürecinde çözümünü sağlayan bir sistemdir.

Alacak yönetimi, etkili bir tahsilat politikasıyla açık hesap kalmayana kadar, yurtiçi veya yurtdışı alacak dosyalarını sistemli bir biçimde takip etmek amacıyla var olmuştur. İcra takibi başlatamaz.

Yasal takip öncesi uzlaşma aşamasında anlaşma sağlanamazsa bir sonraki aşama için de müşterilerine danışmanlık desteği verebilir. Yurtiçinde ve yurtdışında icra takibi konusunda uzman avukatlar ve hukuk bürolarıyla çözüm ortaklığı yapmakta; böylece hukuki takibe ilişkin danışmanlık hizmeti de sunmaktadır. Uzlaşma yollarının alacaklı tarafından tüketilmeden dosyanın ARS Danışmanlık gibi alacak yönetimi hizmeti veren firmalara intikal etmesi, başarı oranını ve hızlı tahsilatı etkileyen en önemli faktördür.

Vadesi geçmesine rağmen ödemesini yapmamış müşterileriniz ‘söz vermeye’ devam ettikçe zaman kaybetmeye ve de bunun takibi için ciddi çaba harcamaya başlarsınız. Alacakların zamanında ve etkin şekilde tahsil edilememesi bütçe dengelerini bozar, maliyetleri arttırır, kârlılığı düşürür, müşterilerin kaybedilmesi sürecini hızlandırır. Profesyonel bir tahsilat ekibinin üçüncü bir taraf olarak devreye girmesi, mahkeme aşamasına gerek kalmadan uzlaşma sürecinde dosyayı sıkı bir şekilde takip edecek olmaları bu ve benzeri kayıpları önlemek adına masrafsız fakat çok büyük bir adımdır.

ARS Danışmanlık üyesi olduğu ACA International ve GCS Group gibi saygın birliklerin uluslararası standartlarını benimsemektedir. Alacak yönetimi ve borç takibi (debt collection) alanlarını kapsayan ARS-inkaso hizmetlerimiz, idari ve finansal danışmanlık kategorisinde tamamen Türkiye Cumhuriyeti yasaları doğrultusunda sürdürülmektedir. Haziran 2012’de yürürlüğe giren ‘Arabuluculuk Yasası’ ile de bu çerçevede sunulan finansal danışmanlık hizmetleri hukuki bir zemine oturtulmuş ve sektörün gelişimi içim önemli bir adım atılmıştır.

155 ülkede alacak yönetimi hizmeti veren firmamız Türkiye’de ve yurtdışında adını duyurmuş birçok firma ile birlikte çözüm ortaklığı yapmakta ve bu firmalar için tahsilatlar gerçekleştirmektedir. Böylelikle müşterilerin kaybını en aza indirmekte, hem de tahsilat olmadan müşterilerine herhangi bir harcama yaptırmamaktadır.

Şirketinizin ihtiyacınız olan Tahsilat Ajansı aslında bir telefon uzağınızda. Bizlere +90 212 296 91 47 numaralı telefonumuzdan ulaşarak Uluslararası Alacak Dosyalarınızın hızlı bir şekilde tahsilatının gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.

Çağla Çevik

Türkiye İlişkiler Direktörü | ARS DanışmanlıkKomisyon
Teklifi Al