Kuruma Özgü Eğitimler

Başta Kobiler olmak üzere tüm işletmelerin en önemli sorunlarının başında ürettikleri ve sattıkları ürünlerin parasını tahsil edebilmek gelmektedir. Aslında öncelikli olarak müşteri seçimi ve istihbaratı konusunda esnek davranılan durumlarda, mal teslimatı ya da hizmetin gerçekleşmesinin ardından ciddi bir tahsilât sorunu ile karşı karşıya kalınmaktadır. Kimi sektörlerde ise işin doğası gereği vadeli satışlar kaçınılmaz olmakta ve verilen hizmetin/ürünün bedelinin ödenmesinde yaşanan gecikmeler işletmeleri zor durumda bırakmaktadır.

Tahsilâtın gerek kurumsal gerekse bireysel olarak yapılması esnasında;

 • Müşteri profilini doğru analiz etmek
 • Gecikmenin esas nedenlerini anlayabilmek
 • Zor müşterilerde stres yönetimini başarabilmek
 • Ödeme önceliği arasına girebilmek
 • Tahsilatı gecikmeksizin sağlamak amacıyla ikna ve müzakere tekniklerini kullanabilmek
  Gibi konular büyük bir önem kazanmaktadır.
  Bu nedenle kurumlara özel verilen eğitimlerde, müşterilerimizin öncelikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda özgün modellerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Müşterimizin sunduğu hizmet veya ürünün niteliği, tahsilattan sorumlu personelin niteliği, tecrübesi, kullanılan yöntemler, yazılımlar ve donanımsal altyapı, kurumun organizasyon yapısı ve satıştan tahsilata giden süreçteki yetki ve sorumluluklar gibi pek çok unsurun dikkate alınmasıyla kuruma özel eğitim programları uygulanmaktadır. Böylece müşterilerimizin tahsilat yönetimiyle ilgili yaşadıkları problemleri en aza indirerek, katılımcıların tahsilat konusunda beceri kazanması hedeflenmektedir. Kuruma özel ‘Etkin Tahsilat Teknikleri’ eğitimlerimiz toplam 4 günlük programdan oluşmaktadır;
  1) Tahsilat Kültürü ve Etkin Tahsilatın Bileşenleri
  2) Telefonda Etkili İletişim Teknikleri, İkna Becerileri ve Tahsilat
  3) Satıştan Tahsilata Hesap Takip Becerileri
  4) Zaman ve Stres Yönetimi Teknikleri ile Zor Müşterilerde Tahsilat Talebe göre eğitimlerimizin her biri tekil olarak da verilebilmektedir. Ancak eğitimi alan personelin öğrendiklerini içselleştirip kolayca uygulayabilmesi, tahsilat süreçlerinde yaşanan iyileşmelerin en verimli şekilde gözlemlenebilmesi ve tahsilatlarınızdaki artışa şahit olabilmeniz için toplam 4 eğitimin de en fazla 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir.Her bir tahsilat eğitimimizde;

  • Eğitim öncesi analiz testi,
  • Eğitim sonrası test değerlendirmesi,
  • Sık yapılan hatalar ve telafilerine ilişkin pratik tavsiyeler,
  • Vaka analizleri ve uygulamalı örnekler yer almaktadır.

  Eğitimin %85’ini tamamlayan katılımcılara ise, Avrupa Tahsilatlar Ofisi Federasyonunun Türkiye’deki tek tahsilat ofisi üyesi olan ARS Danışmanlık tarafından onaylı katılım sertifikası verilmektedir.
  Hemen danışabilirsiniz. info@arsdanismanlik.com

Ayrıntılı bilgi almak ve danışmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. En kısa sürede uzmanlarımız size dönüş sağlayacaklardır.Komisyon
Teklifi Al