Türkiye 2013 Ödeme Alışkanlıkları Barometresi

Ülkemizde yerleşik ve ticari faaliyette bulunan iştiraklerin ödemeler ve tahsilat alışkanlıkları ve pratiklerine ilişkin yapılan son kapsamlı