Nakit Akışı İyileşir

  1. Ana Sayfa

Nakit Akışı İyileşir

Gelir-gider dengesi firmalar için hayati öneme sahiptir.

Satışlardaki artış, her ne kadar gelirlerin artmasına işaret etse de ‘tahsilatı yapılmamış bir satış, satış değil hediyedir’.
Haliyle nakit akışındaki bir düzensizlik, domino taşı etkisiyle;

  • Üretim,
  • İstihdam,
  • İhracat,
  • İş geliştirme gibi pek çok alanda öngörülemeyen olumsuz etkiler yaratır.

Alacak Yönetim hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimizse kendi ödemelerini geciktirme endişesinden uzak kalmaktadır. Ayrıca geciken tahsilatlarda motivasyon kaybı yaşamadan sağlıklı ticari kararlar verebilmektedir.