Nakit Akışınız Düzenlenir

Gelir-gider dengesi firmalar için hayati öneme sahiptir.

Satışlardaki artış, her ne kadar gelirlerin artmasına işaret etse de ‘tahsilatı yapılmamış bir satış, satış değil hediyedir’.
Haliyle nakit akışındaki bir düzensizlik, domino taşı etkisiyle üretim, istihdam, ihracat, iş geliştirme gibi pek çok alanda öngörülemeyen olumsuz etkiler yaratır.

Alacak Yönetim hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimizse hem kendi ödemelerini geciktirme endişesinden uzak kalmakta hem de geciken tahsilatlarda motivasyon kaybı yaşamadan sağlıklı ticari kararlar verebilmektedir.

Komisyon
Teklifi Al