Uluslararası Sempozyum 2014

Adalet ve Hukuk Devleti – Uluslararası Sempozyum 2014;  Adalet ve hukuk devleti konulu‘Uluslararası Sempozyum 2014’ İstanbul’da gerçekleştirildi.

8-9 Mayıs tarihlerinde, Four Seasons Bosphorus Oteli’nde gerçekleştirilen ve genel müdürümüz Ayşe Burcu Arslan’ın da
katıldığı sempozyumda ‘adalet ve hukuk devleti’ çerçevesinde hukuktan ekonomiye, kuvvetler ayrılığından temel hak ve özgürlüklere ve medyadan bağımsız yargıya kadar pek çok farklı ve güncel konular ele alındı.
Başta Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Milletler ’in katkılarıyla düzenlenen Adalet ve Hukuk Devleti konulu ‘Uluslararası Sempozyum 2014; başta Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa KonseyiDünya Bankası, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi birçok uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcilerinin yanı sıra; Harvard, Yale ve New York Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden saygın hukukçuları, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltereAlmanya gibi ülkelerden katılan hâkim, savcı ve siyasetçileri ve uluslararası hukuka küresel ölçekte yön veren çok sayıda kurumun temsilcilerini ağırladı.
Açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Global Compact Türkiye Başkanı Dr. Yılmaz Argüden’in yaptığı sempozyumda iki gün boyunca sırasıyla Hukuk Devleti, Hukuk Devleti Karşısındaki Tehditler, Hukuk Devleti İlkesinin İş Dünyası ve Ekonomi Üzerindeki Etkisi, Bağımsız ve Etkin Yargı, Temel Bireysel Haklar ve Özgürlüklerin Kurulması ve son olarak Medya ve Internet konulu altı farklı panel gerçekleştirildi. Avukatların, iş dünyasından katılımcıların, akademisyenlerin ve Hukuk Fakültesi öğrencilerinin çoğunlukla yer aldığı bu sempozyumun ileriki dönemlerde de devamının gelmesini, ARS Danışmanlık olarak temenni ediyor ve sempozyumun düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.Komisyon
Teklifi Al