19.11.2019 tarihli sosyal medya yarışmamıza dair şartlar aşağıda yer almaktadır

 1.  twitter.com/arsdanismanlik adresleri  üzerinden gerçekleştirilecek olan yarışma 19.11.2019(Saat: 12.00) – 21.11.2019( Saat:12.00) tarihleri ARS Danışmanlık Uluslararası Alacak Yönetimi şirketi tarafından düzenlenmektedir.
 2. twitter.com/arsdanismanlik sosyal medya hesaplarını takip eden ve yarışma sorusunu yalnızca yorum olarak cevaplayanlar yarışmaya katılacaklardır.
 3. Yarışmaya yorum olarak verilen cevaplar ARS Danışmanlık çalışanlarından oluşan jüri tarafından değerlendirilecek ve doğru cevabı verenler arasından yapılacak çekiliş ile bir kişi “Etkili İş yazıları (Deborah Dumaine) ,Kendini İçinde Ara ( Chade-Meng Tan)” kitaplarını kazanacaktır.
 4. Kampanya sonunda kazanan kişilerle direkt mesaj yoluyla iletişime geçilecektir. Bu mesajda kazanandan istenecek ad-soyad ve iletişim bilgilerinin eksik veya yanlış olması nedeniyle yaşanacak olan aksaklıklardan ARS Danışmanlık Uluslararası Alacak Yönetimi sorumlu değildir.
 5. Tam ve doğru bilginin verilmemiş olduğunun tespiti halinde, kampanya katılımı tamamlanmamış sayılır ve bu nedenle geçersiz kabul edilir. Böyle bir durumdaki katılımcılar herhangi bir hak iddia edemezler. ARS Danışmanlık   katılımcıların kampanyaya katılım uygunluğunu doğrulama ve kampanyaya katıldıkları profillerini teyit etme hakkını saklı tutar.
 6. ARS Danışmanlık Uluslararası Alacak Yönetimi katılımcının e-posta adresine ürün pazarlama bilgileri gönderme ve kampanya kapsamında iletilen tüm mobil telefon numaralarına ARS Danışmanlık Uluslararası Alacak Yönetimi ile ilgili bilgi vermek amacıyla iletişime geçme hakkını saklı tutar. Katılımcılar bu hususu peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 7. Jüri değerlendirmesi 21.11.2019 tarihinde yapılacaktır. Kazanan, 22.11.2019 tarihinde   twitter.com/arsdanismanlik  sayfaları üzerinden duyurulacaktır.
 8. Kampanyaya katılım ve sitedeki işlemler ücretsizdir, isteyen herkes katılabilir. Katılım için başka ticari bir koşul aranmamaktadır.
 9. Kampanyaya ARS Danışmanlık Uluslararası Alacak Yönetimi çalışanları kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ödülleri verilmez ve ARS Danışmanlık Uluslararası Alacak Yönetimi’nin bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmaz.
 10. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödülleri teslim edilmez.
 11. Yarışmaya yurt dışından katılımda bulunanlar, ödül kazanamazlar.
 12. Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez veya nakde dönüştürülemez.
 13. Uygulamada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, ARS Danışmanlık Uluslararası Alacak Yönetimi’nin yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.
 14. ARS Danışmanlık Uluslararası Alacak Yönetimi’nin yarışmaya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb…) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
 15. Yarışma neticesinde yapılacak jüri değerlendirmesi ile belirlenecek katılımcılar, isimlerinin  twitter.com/arsdanismanlik  sayfaları aracılığıyla açıklanmasını kabul etmiş olurlar.
 16. Kampanya’ya katılanlar işbu Kampanya Katılım Koşulları’nı kabul etmiş sayılırlar. ARS Danışmanlık Uluslararası Alacak Yönetimi kampanya Katılım Koşulları’na uygun davranıp davranılmadığını dilediği şekilde değerlendirme ve denetleme hakkını saklı tutmaktadır.
 17. Kampanya kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta ARS Danışmanlık Uluslararası Alacak Yönetimi’nin her türlü kayıtları esas alınacaktır.
 18. ARS Danışmanlık Uluslararası Alacak Yönetimi’nin kampanyayı herhangi bir zamanda sonlandırma ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkı mahfuzdur. Bu Kampanya’ya katılan herkes yukarıdaki şartları gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
 19. Bu çekiliş ARS Danışmanlık Uluslararası Alacak Yönetimi tarafından Milli Piyango İdaresinin 12.12.2019 tarihli ve 24951361-255.05.02/4672-11502 sayılı izni ile izin kapsamı dışında düzenlenmektedir.
 20. Kampanyaya katılan herkes, kampanya şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır. Katılımcıların Kampanya şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi, katılımcıların beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, münhasıran ARS Danışmanlık Uluslararası Alacak Yönetimi tarafından yapılacaktır. ARS Danışmanlık Uluslararası Alacak Yönetimi bu koşullar ve kuralları gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Koşullar ve kurallardaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle katılımcılar, güncel koşullar ve kuralları öğrenmek için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeleri gerektiğini kabul ederler.
 21. Koşullar ve Kurallar’ın herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
  Komisyon
  Teklifi Al