Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde

ARS ALACAK VE RİSK YÖNETİMİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

Potansiyel Müşteri

Açık Rıza Metni

İşbu açık rıza metnini imzalayarak, aşağıda belirtilen kategorilere ilişkin kişisel verilerimin ARS ALACAK VE RİSK YÖNETİMİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ (ARS DANIŞMANLIK) veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından gizlilik politikalarına uygun olarak burada belirtilen amaçlarla işlenmesi ve işlenmek üzere yurt içine veya yurt dışına aktarılması hususunda açık ve kesin olarak onay veriyorum.

İşbu açık rıza kapsamında ARS DANIŞMANLIK; kişisel verilerimi, hizmetlerin tanıtımı ve yine hizmetlerin tanıtımı için bilgilendirme yapmak ve seyahat planlamamın yapılması amacıyla işleyebilir veya işlenmek üzere yurt içine veya yurt dışına veya üçüncü kişilere aktarabilir.

Yukarıdaki hususlara ek olarak, Kanun kapsamında şahsımla ilgili olarak aşağıda sayılı haklarımın bulunduğunu bildiğimi beyan ederim:

 • Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yapılan işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararımın giderilmesini talep etme.

Bu haklardan birini kullanmak istediğimde, 6698 sayılı Kanun hakkında ya da kişisel verilerimin işlenmesi hususunda herhangi bir sorum olduğu takdirde, Veri Sorumlusunun bildireceği irtibatlı kişi ile irtibata geçebilirim.

İşbu açık rıza kapsamında “kişisel veri” kavramı aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır:

 • Kişisel Kimlik Bilgileri (Ad-Soyad, İmza Sirküleri, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası, İmza, Unvan)
 • İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, Adres Bilgisi, E-Mail, Faks Numarası)
 • Finans (Banka Hesap Bilgileri)

Bu çerçevede ARS DANIŞMANLIK olarak e-posta hizmetinin alınması amacıyla e-posta hizmeti altyapısı kullanmaktayız ve söz konusu hizmet sağlayıcısının serverlarının yurt dışında bulunmaktadır. Bu nedenle e-posta üzerinden temin edilen verileriniz bu şekilde yurt dışına aktarılmaktadır.

Adı – Soy adı   :

Bölümü          :

İmza                :

Yukarıdaki yazıyı okudum ve anladım.

   Kabul ediyorum.

   Kabul etmiyorum.

Kişisel verileriniz, Kanunda açıkça belirtilmedikçe, verinin saklanması için geçerli sebebin varlığının devam etmesi haline kadar saklanacaktır. Kişisel verinin korunmasına ve işlenmesine artık gerek kalmaması durumunda, o veri silinecek veya anonim hale getirilecektir.

ARS ALACAK VE RİSK YÖNETİMİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

Adına