Ülkeler

155 Ülkede Alacak Yönetimi

ARS Danışmanlık, tahsili geciken veya tahsil edilememiş yurtdışı alacakların yönetimini sağlar. Bu alanda toplam 155 ülkede hizmet vermektedir. Türkiye’nin öncü ve tek kuruluşudur. Firmamız, Dünya’nın 155 ülkesinde, yerel çözüm ortaklarıyla birlikte çalışmalarını sürdürür. Türk firmalarının alacaklarının tahsilatı konusunda etkin çözümler üretmektedir. Bununla birlikte uluslararası alacak yönetimi konusunda profesyonel destek vermektedir.

Uluslararası ticari ve hukuki mevzuata hakim, muhasebe, dış ticaret ve uluslararası hukuk konularında uzman bir kadrosu vardır. Hizmet verdiği firmaların yurtdışındaki alacaklarının takibini kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda tahsilatların hızlandırılmasını sağlamaktadır.

Borçlunun anadilinde iletişimi sağlar. Bu sayede taraflar arasında mutabakat zemini oluşturmaktadır. Yurtdışında yasal takibin (icra takibi veya alacak davası veya tanıma ve tenfiz) her zaman risk barındırmasından ve uzun sürecek olmasından dolayı doğacak maliyetleri de ortadan kaldırmaktadır.

AFRİKA

Mahkeme aşamasında bile tahsil kabiliyetinin en düşük ve yasal takip masrafların en çok olduğu bölge Afrika’dır. Çoğunlukla kişisel ilişkiler üzerinden başlatılmış ticari ilişkilerde, uygun yaklaşımın seçilmesi mahkeme öncesi tahsilatın anahtarıdır.

AVRUPA

Mahkeme öncesi alacak takibi ilgili yasal mevzuatların en gelişmiş olduğu bölgedir. Borcu gösterir belgelerin sağlamlığı ve eksiksizce temini, uzlaşma aşamasındaki tahsilat sürecini hızlandırıcı role sahiptir.

KUZEY AMERİKA

Alacak yönetim sektörüyle ilgili uluslararası standartların temelleri Kuzey Amerika’daki eyaletlerde oluşturulmuştur. Hem sektörün geçmişi hem de profesyonel hizmet için, danışmanlık masrafları göreceli olarak daha yüksek olmaktadır.

ASYA PASİFİK

Toplumsal itibarin ön planda olduğu Asya ülkelerinde, mahkeme öncesi alacakların takibinde özellikle ihtilaflı dosyaların çözümü için anadilde yaklaşım büyük önem kazanmaktadır. Avusturalya ise alacak yönetim sektörüyle ilgili en gelişmiş mevzuatlara hâkim Pasifik ülkesidir.

ORTADOĞU

Alacak yönetimi ile ilgili Ortadoğu ve Körfez ülkelerindeki yasal mevzuatlarda ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Sosyal ve politik hassasiyetlerin en fazla olduğu bu bölgede, borçlu tarafa yaklaşımın doğru seçilmesi ve yerel bağlantıların doğru kullanılması önemlidir.

GÜNEY AMERİKA

Alacakların mahkeme öncesi takibi ve tahsili Güney Amerika’daki ülkelerde göreceli olarak daha uzun sürmektedir. Bu bölge için alacak yönetim sektörü yenidir ve gelişmekte olan bir profil çizmektedir

 

Uluslararası Borç ve Alacak Takibi

Yurtdışında tahsili geciken alacakların takibi ve tahsili için mahkeme aşaması, ülkemizde de olduğu zorludur. Maliyetli, riskli ve yıllarca süren bir süreçtir. Mahkeme ‘öncesinde’ ve ‘uzlaşma’ aşamasında alacakların tahsil edilmesine yönelik danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Bu hizmetler ile en büyük sağladığımız fayda ‘borçlunun anadilinde’ iletişim kurmaktır. Bu sayede çözüm sürecini hızlandırırız. Böylece ARS Danışmanlık olarak borcun ‘neden ödenmediğine’ dair en sağlıklı bilgileri, sağlıklı ve açık iletişimle temin edebilmekteyiz.

Ek olarak borçlunun bulunduğu bu yabancı ülkenin hukuki ve ticari kültürünü bilen uzmanlarla süreci takip ederiz. Borçluların söz konusu alacağın ödenmesine dair konuyu ‘ciddiye’ almasını sağlayabilmekteyiz. Yurtdışında yerleşik 4000 üzerindeki yerel çözüm ortaklarımızla yoğun hacimde iş ilişkilerimiz ve karşılıklı dosya transferlerimiz vardır. Bu sayede Türkiye’deki müşterilerimizi yurtdışında ‘profesyonel’ şekilde temsil edebilme gücüne sahibiz.

Ücret politikamız gereği ‘Tahsilat Yoksa Masraf Yok’ şeklinde çalışıyoruz. Hizmet bedelimizi tahsilat olduktan sonra ve tahsil edilen tutar üzerinden anlaştığımız komisyon oranında almaktayız. Böylece ARS Danışmanlık olarak müşterilerimize risksiz bir modelde birçok ayrıcalık sunuyoruz. Uzmanlığımız olan ‘uluslararası alacak yönetimi’ alanında verimli hizmetler sunmaktayız. Tahsil edilememiş veya tahsili geciken yurtdışı alacakları konusunda yanınızda yer alıyoruz. 2011’den beri süregelen deneyimlerimiz ışığında sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Zaman ve emek kaybınızı önlemek için yanınızdayız.

Alacağınızın bulunduğu ülke listede yer almıyorsa bizimle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir, ilgili ülkedeki dosya yoğunluğumuz ve tahsilat başarı oranlarımızla ilgili detayları öğrenebilirsiniz.

Uluslararası Alacak Ve Borç Takibinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Alacaklarınızın tahsiliyle ilgili olarak bir sorunla karşılaşmış olabilirsiniz. Bu durumda, aklınıza borçlunun bulunduğu ülkede bir avukatla irtibata geçerek, icra takip davası başlatmak veya icra davası açmak gelebilir. Ticari faaliyetlerden doğan alacakların mahkeme yoluyla tahsilini zorlaştıran sorunları üç temel başlık altında toparlamak gerekirse;

 1. Yüksek avukatlık ve danışmanlık ücretleri
 2. Yurtdışındaki ülkenin yasalarından kaynaklı hukuki farklılıklar.
 3. Hem borçlunun hem de alacaklının kendini ana dilinde ifade edememesidir

Yurtdışı Alacak ve Borç Takibinde Neden ARS Danışmanlık?

 1. ARS Danışmanlık, Türk ihracatçılarının yurtdışında karşılaştığı bu ve benzeri tahsilat sorunlarına çözüm üretmektedir. Bu amaçla kurulmuş bir danışmanlık firmasıdır.
 2. Türkiye’de uluslararası alacak yönetim sektörünün öncüsü ve lideridir. Mahkeme öncesi uzlaşma aşamasında takip ve tahsilat konularında uzmanlaşmıştır.
 3. 155 ülkede ve 4000 üzerindeki personel ağıyla firmamız ARS Danışmanlık güçlü bir Global güce sahiptir.
 4. Yurtdışındaki alacakların tahsil edilmesi sürecinde de, yerel çözüm ortağı ile ilerlemekte ve borçlunun anadilinde iletişimi sağlayarak çözümü hızlandırmaktadır.
 5. Ticari ve hukuki mevzuata hâkim olan yerel çözüm ortakları sayesinde müzakere sürecini de daha sağlıklı yürütebilmektedir.
 6. ARS Danışmanlık yurtdışındaki yerel çözüm ortakları sayesinde güçlü ve yoğun bir iş birliği çerçevesinde alacak sorunlarınıza özgü çözümler üretir.
 7. Deneyimli ekibi ve profesyonel yaklaşımları sayesinde mahkeme sürecine gerek kalmadan tahsilatı gerçekleştirmektedir.
 8. Müşterileri fatura kesim tarihinden itibaren 360 gün dolmadan ilgili yurtdışı dosyalarında ARS Danışmanlık’ı yetkilendirilirse, başarı oranı %78 olmaktadır. Erken müdahalede dosyaların tahsilat kabiliyeti yüksek olmaktadır. Ayrıca komisyon oranlarımız daha düşük olmaktadır.
 9. Yurtdışı alacak dosyalarında ARS Danışmanlık’ı yetkilendiren firmalar alacak takibi ile zaman kaybetmezler. Bununla birlikte büyük masraflar yapmak zorunda kalmazlar. Bu süreç şirketlerinin verimliliği ve sektörlerindeki rekabet güçlerini arttırmasına da katkı sağlamaktadır.

Yurtdışındaki ticari faaliyetlerinizden kaynaklanan ve bugüne kadar ödenmemiş alacaklarınızın tahsili noktasında, uluslararası hukuk standartları ve kuralları çerçevesinde sizlere çözüm sunmaktan mutluluk duyarız.

ARS Danışmanlık’ın yurtdışı kaynaklı alacak takibi ve tahsili dosyalarında uzlaşma yöntemiyle (ARSinkaso) çözüme ulaşan dosya sayısı, güncel dosya sayıları ve başvuru için gereken evrakları öğrenmek ve aşağıdaki konu başlıklarına dair, daha detaylı bilgi alabilmek için bizimle irtibata geçebilirsiniz:

 1. Yurtdışındaki müşterim borcunu ödemiyor?
 2. Yurtdışındaki firmadan alacaklarımı tahsil edemiyorum?
 3. Yurtdışındaki müşterimin borçlarını ödemesi için neler yapmalıyım?
 4. Yurtdışındaki müşterimden kalan alacaklarımı tahsil edebilir miyim?

ARS Danışmanlık olarak yurt dışında geciken alacakların tahsilinde % 78 başarı oranımızla Türk ihracatçılarının yanındayız.

Size nasıl yardım edebiliriz?

Hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.