Alacak Yönetimi

Alacak Yönetimi Nedir?

Vadeli satışlardan doğan alacakların zamanında, etkin ve planlı bir şekilde tahsil edilebilmesi için alınan aksiyonlar bütününe alacak yönetimi denir. Vadeli satışların uygulandığı her sektörde, alacak yönetimi için işgücü, zaman ve benzeri kaynakların harcanması kaçınılmazdır.

Mahkeme aşamasına geçmeden ‘önceki’ tahsilat süreçlerini ifade eder. Bu alanın ‘ayrı bir uzmanlık’ olarak kabul görmesi Türkiye’de çok yenidir.

Türkiye’de Alacak Yönetimi Politikaları

2000’li yılların başında varlık yönetim şirketlerinin bankalardan satın aldıkları portföylerdeki alacakları tahsil etme amacıyla kurdukları ekip ve birimlerin sorumluluğundaki faaliyet olanı olarak öncelikle ülkemizde bilinmeye başlamıştır. Aynı zamanda benzer şekilde, hukuk bürolarının da temsil ettiği bankaların alacakları için kullanılmaktadır. İcra takibine geçmeden önce ‘idari takip’ adı altında yürüttükleri süreçle bütünleşmiştir alacak yönetimi.

Halbuki dünyada alacak yönetimi yalnızca;

  • Satın alınan bankaların alacak portföylerinin,
  • Avukatların sorumluluk alanıyla özdeşleşen bir yapıya sahip değildir.

1960’lı yılların sonunda Amerika’da oluşmaya başlayan tahsilat ofisleri (debt collection agency), her türlü ticari faaliyette olan işletmelerin alacaklarının takibiyle ilgili dış kaynak kullanımı (outsource) şeklinde hizmet vermeye başlamıştır.

Benzer şekilde Avrupa’da ‘inkaso’ olarak bilinen tahsilat ofislerinin faaliyet alanı olarak ortaya çıkmıştır. Alanında uzman ekiplerin daha etkin ve hızlı tahsilat yapmaları bakımından işletmelerin ihtiyacını profesyonel olarak karşılayan bir niteliğe sahiptir.

Alacak yönetim şirketleri Türkiye’de özellikle 2010’lu yıllardan sonra kurulmaya başlamıştır.

  • İşletmelerin gelir-gider dengelerini,
  • Nakit akışını önemli ölçüde etkileyen alacak yönetimi alanında hizmet verene firmaların sayısı giderek artmaktadır.

Başarılı şekilde yürütülmesini etkileyen en önemli unsurların başında;

  • Nitelikli,
  • Bilgili,
  • Deneyimli ekip gelmektedir.

Başka bir deyişle iletişim becerileri yüksek kişilerin, stres ve zaman yönetimi gibi konularda eğitimli olmaları önemlidir. Aynı zamanda muhasebe, finans ve hukuk alanlarında bilgili olmaları gerekmektedir.

Elbette alacak yönetim şirketlerinin teknolojik altyapısının elverişli olması, alacak yönetimindeki performansını da olumlu yönde etkilemektedir. Buna ek olarak, alacak yönetimiyle ilgili Türkiye’de spesifik olarak hukuki zemininin olmaması gerekir. Bu alacak yönetim şirketlerinin uluslararası mevzuatlarla uyumlu şekilde çalışmasını gerekli kılmaktadır.

ARS Danışmanlık, ileri teknolojideki alacak yönetim yazılımı sayesinde ve de alacak yönetimi alanında eğitimli, bilgili, nitelikli ve deneylimi ekibiyle Türk firmalarının yurtdışındaki gecikmiş veya tahsil edilememiş alacaklarını takip etmektedir. Üyesi olduğu uluslararası grup, birlik ve dernekler sayesinde de, uluslararası alandaki itibarını korur. Aynı zamanda global mevzuatlarla uyumlu olarak hareket etmektedir. Türk ihracatçılarına profesyonel alacak çözümleri sunmaktadır.