Birleşik Arap Emirlikleri’nde Borç ve Alacak Takibi

Birleşik Arap Emirlikleri’nde borç ve alacak takibi için ARS Danışmanlık olarak size sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başlıca ticaret ortakları Japonya, Hindistan, Çin, İsviçre, Güney Kore, Singapur, Suudi Arabistan’dır. Türkiye ile BAE arasındaki ticarî ilişkiler son derece yoğun biçimde devam etmektedir. Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından biri konumunda olan BAE, 2017 yılında gerçekleştirilen 9.1 milyar dolarlık ihracatla, Türkiye’nin Almanya ve İngiltere’den sonra en çok ihracat yaptığı üçüncü ülke konumuna yükselmiştir.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasındaki Ticari İlişkileri

BAE’de faaliyette bulunan ve Türk vatandaşlarının sahibi veya ortağı olduğu firma sayısı 650 civarındadır. Türkiye’de faaliyette bulunan BAE sermayeli firma sayısı ise 200 civarındadır. BAE’de bulunan Türk firmalarının faaliyetleri daha çok genel ticaret, petrol, inşaat-ulaştırma, güvenlik teçhizatı, gıda ve inşaat malzemeleri gibi sektörlerde yoğunlaşmaktadır. BAE ayrıca, müteahhitlik hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız için önemli bir pazar konumundadır. (1)

İthalat ve İhracattan Kaynaklanan Alacak Borç ve Yönetimi

Birleşik Arap Emirlikleri’nde borç ve alacak takibi sürecinde, borçlunun ana dilinde ve o ülkenin kanunları çerçevesinde süreci ilerletebilmek önemlidir. ARS Danışmanlık Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki alacaklarınızın tahsilatı ile ilgili yerel çözüm ortağı ile ilerlemektedir. Ayrıca borçlunun anadilinde iletişimi sağlayarak çözümü hızlandırmaktadır.

ARS Danışmanlık olarak sunmakta olduğumuz uluslararası alacak yönetimi hizmetlerimizle alacaklıyı doğru bilgilendirmeyi, açıklık ve güvenilirliği ilke edindik. Nitekim çalışmalarımız “Tahsilat yoksa Masraf yok” anlayışına dayanmaktadır. Böylece hizmet bedeli tahsilat gerçekleştikten sonra müşterilerimizden alınmaktadır. Üstelik tüm danışmanlık masrafları başta anlaştığımız komisyona tabii olmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’deki müşterilerimizin risk almalarına gerek yoktur. Ayrıca masraf yapmadan uluslararası alacak yönetim hizmetlerimizden yaralanabilmektedirler.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde Borç ve Alacak Takibi Kapsamında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Birleşik Arap Emirlikleri’nde borç ve alacak takibi ile ilgili olarak bir sorunla karşılaştığınız takdirde, aklınıza Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir avukatla irtibata geçerek, icra takip davası başlatmak veya icra davası açmak gelebilir. Ticari faaliyetlerden doğan alacakların tahsilini zorlaştıran sorunları üç temel başlık altında toparlamak gerekirse;

 1. Yüksek avukatlık ve danışmanlık ücretleri.
 2. Birleşik Arap Emirlikleri yasalarından kaynaklanan hukuki farklılıklar.
 3. Hem borçlunun hem de alacaklının kendini ana dilinde ifade edememesidir.

Alacak ve Borç Takibinde Neden Ars Danışmanlık?

 1. ARS Danışmanlık, Türk ihracatçılarının yurtdışında karşılaştığı bu ve benzeri tahsilat sorunlarına çözüm üretmekte amacıyla kurulmuş bir danışmanlık firmasıdır.
 2. Türkiye’de uluslararası alacak yönetim sektörünün öncüsü ve lideridir. Dolayısıyla mahkeme öncesi uzlaşma aşamasında takip ve tahsilat konularında uzmanlaşmıştır.
 3. 155 ülkede ve 4000 üzerindeki personel ağıyla firmamız ARS Danışmanlık güçlü bir Global güce sahiptir.
 4. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki alacakların tahsil edilmesi sürecinde de, yerel çözüm ortağı ile ilerlemektedir. Ayrıca borçlunun anadilinde iletişimi sağlayarak çözümü hızlandırmaktadır.
 5. Ticari ve hukuki mevzuata hâkim olan yerel çözüm ortakları sayesinde müzakere sürecini de daha sağlıklı yürütebilmektedir.
 6. ARS Danışmanlık Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki temsilciliği ile arasındaki güçlü ve yoğun iş birliği sayesinde alacak sorunlarınıza özgü çözümler üretir.
 7. Deneyimli ekibi ve profesyonel yaklaşımları sayesinde mahkeme sürecine gerek kalmadan tahsilatı gerçekleştirmektedir.
 8. Müşterileri fatura kesim tarihinden itibaren 360 gün dolmadan ilgili yurtdışı dosyalarında ARS Danışmanlık’ı yetkilendirilirse, başarı oranı %78 olmaktadır. Erken müdahale hem dosyaların tahsilat kabiliyeti yüksek olmakta, hem de komisyon oranlarımız daha düşük olmaktadır.
 9. Yurtdışı alacak dosyalarında ARS Danışmanlık’ı yetkilendiren firmalar alacak takibi ile zaman kaybetmezler ve büyük masraflar yapmak zorunda kalmazlar. Bu süreç şirketlerinin verimliliği ve sektörlerindeki rekabet güçlerini arttırmasına da katkı sağlamaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ticari faaliyetlerinizden kaynaklanan ve bugüne kadar ödenmemiş alacaklarınızın tahsili noktasında, uluslararası hukuk standartları ve kuralları çerçevesinde sizlere çözüm sunmaktan mutluluk duyarız.

ARS Danışmanlık’ın Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklı alacak takibi ve tahsili dosyalarında uzlaşma yöntemiyle (ARSinkaso) çözüme ulaşan dosya sayısı, güncel dosya sayıları ve başvuru için gereken evrakları öğrenmek ve aşağıdaki konu başlıklarına dair, daha detaylı bilgi alabilmek için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki:

Müşterim borcunu ödemiyor?
Firmadan alacaklarımı tahsil edemiyorum?
Müşterimin borçlarını ödemesi için neler yapmalıyım?
Müşterimden kalan alacaklarımı tahsil edebilir miyim?

ARS Danışmanlık olarak Birleşik Arap Emirlikleri’de geciken alacakların tahsilinde %70 üzerindeki başarı oranımızla Türk ihracatçılarının yanındayız.