Business Life; Etkin Tahsilat Ticaretin Devamlılığı İçin Önemli

“ETKİN TAHSİLAT, TİCARETİN DEVAMLILIĞI İÇİN ÖNEMLİ” Dünya genelindeki firmaların ortalama %60’ının vadeli, yani alacaklarının tahsilatında risk barındıracak şekilde çalışıyor. Sadece Türkiye’de değil dünya genelinde birçok ülkede alacakların tahsilatı konusunda sıkıntısı yaşandığını ve bunun firmalar için büyük risk taşıdığını belirten Ars Danışmanlık Genel Müdürü Ayşe Burcu Arslan, özellikle güvene dayalı açık hesap çalışan İhracatçı firmaların yurt dışı alacaklarının tahsilatını yapma konusunda sıkıntılarının olduğunu ve bu sıkıntıların en büyük nedeninin alacak yönetiminin profesyonel olarak yapılamamasından kaynaklandığını belirtti. Arslan, alacaklarının tahsilatı konusunda firmaların yaşadığı diğer bîr sıkıntının da alacaklı firmanın, borçlu firmanın bulunduğu ülkenin hukuki mevzuatlarını bilmemesi ve bundan dolayı süreci sağlıklı yürütememesi olduğunu da sözlerine ekledi. Arslan, şirketlerinin öncelikli hedeflerinin kendilerine başvuran alacaklı firmaların tahsilatının gerçekleşmesi olduğunu belirtirken diğer bir hedeflerinin de iki fîrma arasındaki ticaretin devamlılığının sağlanması olduğunu söyledi.Komisyon
Teklifi Al