‘DEBT SALES & RECOVERY’ 19 – 20 Mart 2015, İstanbul

Sorunlu ticari kredilerin ve alacakların yönetimi, satın alınması ve tahsilat süreçlerine ilişkin uluslararası zirve SmithNovak ggtarafından 19-20 Mart tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Yerel ve uluslararası bankalar, varlık yönetim şirketleri, alacak yönetim şirketlerinin en üst düzeyde katılım sağladılar.

ARS Danışmanlık genel müdürü Ayşe Burcu ArslanDEVELOPING A BEST-PRACTICE RETAIL COLLECTIONS STRATEGY’ konulu panelde etkin ve sürdürülebilir tahsilat operasyon stratejilerinin oluşturulmasında insan faktörü ve psikolojik etkenler üzerine değerli bir sunum gerçekleştirdi.

 Komisyon
Teklifi Al