Ticarette Sürekliliğiniz Sağlanır

  1. Ana Sayfa

Ticarette Sürekliliğiniz Sağlanır

Gelir-gider dengesi firmalar için hayati öneme sahiptir.

Satışlardaki artış, gelirlerin artmasına işaret eder. Ama ‘tahsilatı yapılmamış bir satış, satış değil hediyedir’.

Haliyle nakit akışındaki bir düzensizlik, domino taşı etkisiyle;

  • Üretim,
  • İstihdam,
  • İhracat,
  • İş geliştirme gibi pek çok alanda öngörülemeyen olumsuz etkiler yaratır.

Alacak Yönetim hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimizse hem kendi ödemelerini geciktirme endişesinden uzak kalmakta hem de geciken tahsilatlarda motivasyon kaybı yaşamadan sağlıklı ticari kararlar verebilmektedir.