155 Ülkede Alacak Yönetimi

Türkiye’deki ilk inkaso firmasıyız.

ARS Danışmanlık, tahsili geciken veya tahsil edilememiş yurtdışı alacakların yönetimine dair toplam 155 ülkede hizmet veren Türkiye’nin öncü ve tek kuruluşudur. Firmamız, dünya’nın 155 ülkesinde, yerel çözüm ortaklarıyla birlikte Türk firmalarının alacaklarının tahsilatı konusunda etkin çözümler üretmekte ve uluslararası alacak yönetimi konusunda profesyonel destek vermektedir.

Uluslararası ticari ve hukuki mevzuata hakim, muhasebe, dış ticaret ve uluslararası hukuk konularında uzman kadrosuyla, hizmet verdiği firmaların yurtdışındaki alacaklarının takibini kolaylaştırmakta; aynı zamanda tahsilatların hızlandırılmasını sağlamaktadır.

Borçlunun anadilinde iletişimi sağlayarak taraflar arasında mutabakat zemini oluşturmakta, yurtdışında yasal takibin (icra takibi veya alacak davası veya tanıma ve tenfiz) her zaman risk barındırmasından ve uzun sürecek olmasından dolayı doğacak maliyetleri de ortadan kaldırmaktadır.

 

AFRİKA

Mahkeme aşamasında bile tahsil kabiliyetinin en düşük ve yasal takip masrafların en çok olduğu bölge Afrika’dır. Çoğunlukla kişisel ilişkiler üzerinden başlatılmış ticari ilişkilerde, uygun yaklaşımın seçilmesi mahkeme öncesi tahsilatın anahtarıdır.

ASYA PASİFİK

Toplumsal itibarin ön planda olduğu Asya ülkelerinde, mahkeme öncesi alacakların takibinde özellikle ihtilaflı dosyaların çözümü için anadilde yaklaşım büyük önem kazanmaktadır. Avusturalya ise alacak yönetim sektörüyle ilgili en gelişmiş mevzuatlara hâkim Pasifik ülkesidir.

AVRUPA

Mahkeme öncesi alacak takibi ilgili yasal mevzuatların en gelişmiş olduğu bölgedir. Borcu gösterir belgelerin sağlamlığı ve eksiksizce temini, uzlaşma aşamasındaki tahsilat sürecini hızlandırıcı role sahiptir.

ORTADOĞU

Alacak yönetimi ile ilgili Ortadoğu ve Körfez ülkelerindeki yasal mevzuatlarda ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Sosyal ve politik hassasiyetlerin en fazla olduğu bu bölgede, borçlu tarafa yaklaşımın doğru seçilmesi ve yerel bağlantıların doğru kullanılması önemlidir.

KUZEY AMERİKA

Alacak yönetim sektörüyle ilgili uluslararası standartların temelleri Kuzey Amerika’daki eyaletlerde oluşturulmuştur. Hem sektörün geçmişi hem de profesyonel hizmet için, danışmanlık masrafları göreceli olarak daha yüksek olmaktadır.

GÜNEY AMERİKA

Alacakların mahkeme öncesi takibi ve tahsili Güney Amerika’daki ülkelerde göreceli olarak daha uzun sürmektedir. Bu bölge için alacak yönetim sektörü yenidir ve gelişmekte olan bir profil çizmektedir.

Komisyon
Teklifi Al