Gelecek Hizmet Sektörü!

Gelecek Hizmet Sektörü!

Yeni bir OECD araştırmasına göre hizmet sektörü dünya çapında büyüme ve istihdamı teşvik edici muazzam fırsatlar sunuyor. Ayrıca aynı araştırma, uluslararası hizmet ticaretinde mevcut engelleri azaltmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Bunun için pek çok şey yapılabileceğini de belirtiyor. Hizmetler, küresel GSYİH’nin üçte ikisini oluşturur. Ayrıca hizmetler alanı  büyük ekonomilerin çoğunluğunda istihdamın en önemli kaynağıdır.

Buna rağmen hizmet alanı sektörünün küresel ticaretteki payı ekonominin genelindeki payına kıyasen oldukça düşüktür. Bu düşük performansın elbette nedenleri var. Örneğin nedenlerden biri, uluslararası hizmet ticaretini yavaşlatan çeşitli yasal ve düzenleyici engellerdir.

OECDnin, küresel hizmet ticaretinin % 80’ini temsil eden 18 sektör ve önde gelen 40 ekonomideki hizmet ticareti kısıtlamalarını gösteren verileri var. Yeni Hizmet Ticareti Kısıtlılık Endeksi (STRI) bu verilerin kapsamlı bir görüntüsünü sunar. OECD organizasyonu, yıllık Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda bu endeksi yayınladı.

OECD Genel Sekreteri Angel Gurria’nın önemli beyanından bu yazımızda bahsedelim. Genel sekreter,G20 ekonomilerinin önümüzdeki beş yıl içinde % 2’nin üzerinde bir büyüme elde etmeleri için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Bu durumun hizmet piyasalarının gelecekteki büyümesine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Yeni Hizmet Ticareti Kısıtlılık Endeksi müzakerecilere önemli ticaret darboğazlarını hedef alma olanağı verecektir. Ayrıca ülkelere performanslarını ölçme ve karşılaştırma imkânı sunacaktır.  Bunun yanında endeks, hükümetlere, engelleri ve reform kapsamını tespit etmelerine destek olur. Bu mükemmel endeks, hizmet sektörü için  yabancı pazarlara girme yönünde belirleyici olur.

OECD resmi web sitesinden Türkçe’ye tercüme edilmiştir

Kategori: Duyurular
Önceki yazı
Adalet ve Hukuk Devleti -Uluslararası Sempozyum 2014
Sonraki yazı
Tehdit Oluşturan Geç Ödemeler