Gelecek Hizmet Sektörü!

Yeni bir OECD araştırmasına göre hizmetler sektörü dünya çapında büyüme ve istihdamı teşvik edici muazzam fırsatlar sunuyor. Ancak aynı araştırma, uluslararası hizmet ticaretinde mevcut engelleri
azaltmak adına daha pek çok şey yapılabileceğini de belirtiyor. Hizmetler,küresel GSYİH’nin üçte ikisini oluşturmakta olup büyük ekonomilerin çoğunluğunda istihdamın en önemli kaynağıdır.

Buna rağmen hizmet sektörünün küresel ticaretteki payı ekonominin genelindeki payına kıyasen oldukça düşüktür. Bu düşük performans, büyük ölçüde uluslararası hizmet ticaretini yavaşlatan çeşitli yasal ve düzenleyici engellere atfedilmektedir. OECD’nin, küresel hizmet ticaretinin % 80’ini temsil eden 18 sektör ve önde gelen 40 ekonomideki hizmet ticareti kısıtlamalarının eşsiz ve kapsamlı bir görüntüsünü sunan yeni Hizmet Ticareti Kısıtlılık Endeksi (STRI), Organizasyonun yıllık Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda yayınlandı. OECD Genel Sekreteri Angel Gurria “G20 ekonomileri önümüzdeki beş yıl içinde % 2’nin üzerinde bir büyüme elde etmeyi amaçladıkları için hizmet piyasaları gelecekteki büyümeye önemli katkılar sağlayabilir” dedi ve ekledi: “ Yeni Hizmet Ticareti Kısıtlılık Endeksi müzakerecilere önemli ticaret darboğazlarını hedef alma olanağı verirken, ülkelere performanslarını ölçme ve karşılaştırma imkânı sunacak.  Ayrıca hükümetlere, engelleri ve reform kapsamını tespit etmede ve işletmelere yabancı pazarlara girmek için ihtiyaç duyacaklarını belirlemede yardımcı olacak.”

OECD resmi web sitesinden Türkçe’ye tercüme edilmiştirKomisyon
Teklifi Al