Kişisel Veriler Zorlu Bir Alan

Son dönemde, Avrupa Adalet Mahkemesinin Google’ın Mario Costeja González’ e ait kişisel bilgileri tüm veri tabanında silmesi yönünde verdiği karar, beraberinde sansür, kişisel hayatın gizliliği ve internet polisliğinin komplikasyonları gibi birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Bilindiği gibi; Sayın Mario Costeja González’ın talebi, 1998 yılında sosyal güvenlik borçlarının kapatılmasına yönelik bir gayrimenkul açık arttırmasına dayanıyordu. Ve, mahkeme sayın Mario Costeja González’in ismi girildiğinde Google tarafından getirilen tüm linklerin silinmesi yönünde karar vermişti. Birçokları bunu kişisel hayatın korunması yönünde zafer olarak kutlarken, birçokları da bilgi paylaşım özgürlüğünün zedelenmesi olarak değerlendirmişti.

Diğer taraftan yaşanan bu son gelişmeler ve Avrupa parlamentosunune gündeminde olan veri gizliliği reformu ile birlikte; finansal sektör işletmelerinin yakın gelecekte bir takım verilere erişim konusunda bir takım kısıtlama ve bariyerler ile karşılaşması kaçınılmaz görünüyor. Önerilen yasanın bir kısmı da, geçmişe dönük olarak bireylere kişisel verilerinin silinmesi hakkını ön görmektedir ki; bu tüm ekonomilerde ödenmeyen gecikmiş borçlarla birlikte ciddi problemler getirecektir. ARS Danışmanlık olarak üyesi olduğumuz, İngiltere merkezli tüm alacak yönetimi ve yurt dışı alacak tahsili hizmeti tedarikçilerinin bağlı olduğu CSA, bu tasarının yasallaşmaması için lobi faaliyetlerini yürütmektedir.

Geciken Ödemeler Tehdit Oluşturuyor;

2008 yılındaki kriz başlangıç seviyesine göre bildirilen iflas oranları hızla düşerken; işletmelerin müşterilerinin ödeme davranışlarını izlemek ve geç ödeme yapan müşterilere karşı risklerini sınırlamak için etkili bir alacak yönetimi stratejisine sahip olmaları önemlidir.

qDüşük faiz oranları ve uygun kredi koşulları şirketlerin hayatta kalabilmesine olanak sağlıyor, ancak bunların çoğu büyüyemeden veya yatırım yapamadan sadece ayakta kalabiliyor. Bu bağlamda, gecikmiş ödemelerin nakde dönüştürülmesi, likid kalabilmek ve sürdürülebilir bir büyüme için kaçınılmaz hale geliyor.  Bazı şirketler her ne kadar tedarikçileri üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilse de mümkün olduğunca nakitlerine tutunmaya çalışıyor.

Ticari alacak sigortası alanında bir dünya lideri konumundaki Coface, Eylül 2013 sonu itibariyle İngiltere’deki alacak sigortası müşterilerinin neredeyse 590’ından tazminat talebi bildirimi aldı. Bunlardan yüzde 60’ı bir müşterinin uzun süreli temerrüdü sebebiyle yapılırken, yüzde 40’ı müşteri iflası sebebiyle yapıldı 2012 yılının aynı döneminde, tazminat talebi bildirimlerinin sadece % 33’ü uzun süreli temerrüt sebebiyle yapılırken, yüzde 67’si iflas sebebiyle yapılmıştı.

ARS Danışmanlık olarak, alacak yönetimi ve risk yönetimi alanlarında verdiğimiz kurumsal hizmetlerimiz ile hem işletmelerin kurumsal müşterilerinin ödeme davranışlarının iyileşmesine katkıda bulunuyor, hem de geciken cari alacaklara ilişkin nihai alternatif çözümler üretiyoruz.

CSA Yılın Ticari Birliği

tUluslararası Alacak Yönetimi alanındaki en değerli ve profesyonel iş birlikteliklerimizden olan ve üyesi olmaktan gurur duyduğumuz, İngiltere merkezli CSA, İngiltere ticari birlikler forumu tarafından (2014) yılın Ticari Birliği unvanı için aday gösterildi. Ticari birlikler forumu her yıl,  Ticari Birlikler arasında yılın en iyi en değerli uygulamalarına imza atan birliklerin belirlenmesi ve ödüllendirilmesini amaçlamaktadır.

CSA başkanı, Leigh Berkley : “ CSA olarak son dönemde İngiltere tarihindeki en zorlu Alacak Yönetim süreçlerinden birini yaşamakta olduklarını ve  sektöre ilişkin yürütme yetkilerinin (OFT) Office of Fair Trading’ den Financial Conduct Authority (FCA)’ e aktarılması gibi radikal değişikliklerinde aynı sürece denk geldiğini; buna rağmen bağımsız bir platform tarafından bu yıl ikinci kez farklı ve çok değerli bu ödül için aday gösterilmelerinin, tüm CSA çalışanlarının kolektif çalışmalarının ve öz verilerini göstermekte olduğunu paylaştı.Komisyon
Teklifi Al