Türkiye 2013 Ödeme Alışkanlıkları Barometresi

Ülkemizde yerleşik ve ticari faaliyette bulunan iştiraklerin ödemeler ve tahsilat alışkanlıkları ve pratiklerine ilişkin yapılan son kapsamlı değerlendirmede;

  • Toplam yurt içi fatura toplam değerlerinin %32,1’i ve toplam uluslararası fatura değerinin 26,5% ‘i due olmuştur.
  • Likidite problemlerinden kaynaklanan ödeme gecikmelerinde;  %64,2 ile domestik B2B olan alacaklara ilişkin olarak; %55.5 olan uluslararası oranın oldukça üzerindedir.
  • Avrupa ortalaması %5 olan tahsil edilememiş B2B alacaklara ilişkin, domestik alacaklara ilişkin %6,7 ve uluslararası alacaklara ilişkin de %5,4 tahsil edilememiş alacak oranları saptanmıştır.
  • Avrupa ortalaması %27,8 iken; Türk katılımcıların %30,2 için yeterli nakit akşını sağlayabilmek bu ekonomik yıla ilişkin i karlılıkları konusunda gördükleri en büyük en gel olarak ortaya çıkmıştır.


Komisyon
Teklifi Al