Yurtdışında İflas Süreçleri ve Borç Tahsilatı

Bir Şirketin İflas Etmesi Ne Anlama Gelir?

İflas, borçlarını geri ödeyemeyen kişi veya işletmeleri içeren yasal bir işlemdir. İflas süreci, en yaygın olan şekliyle, alacaklılar adına borçlu tarafından açılan bir dilekçe ile başlar. Borçlunun tüm varlıkları ölçülür, değerlendirilir ve varlıklar ödenmemiş borcun bir kısmını geri ödemek için kullanılabilir.

İflas işlemlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından, borçlu iflas başvurusundan önce ortaya çıkan borç yükümlülüklerinden kurtulur.

Yurtdışında İflas Süreçlerinin Takibi

Genellikle yurtdışında alacakları bulunan Türk firmaları, belirlenen şartlar neticesinde mahkemelere başvurur ve iflas masasında kaydını yaptırır. Ancak bu durumda çok büyük tutarlardaki alacaklarınızı çok daha düşük tutarlarda tahsil etme ihtimaliniz oldukça yüksektir. İkinci bir seçenek olarak ise bunu hanenize şüpheli alacaklar olarak kaydetmenizdir. Şüpheli alacaklar ile alakalı Türkiye’de ve yurtdışında sürecin nasıl işlediğine dair ayrıntılı bilgi için “Yurtdışındaki Şüpheli Alacaklar” yazımızı okuyabilirsiniz.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Şüpheli Alacaklar” başlıklı 323 üncü maddesinde;

Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;
1- Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar;
2- Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar; şüpheli alacak sayılır.

Ancak yaşanılacak olan tüm bu süreçler, hele ki icra takibi ve iflas sonrasında uygulanması gereken süreçler maddi ve manevi anlamda yorucu ve yıpratıcı bir süreçtir. Yapacağınız masrafların, alacak bakiyenizden fazla olması durumunu bile ortaya çıkarabilir.

Peki Bunun için Ne Yapmalısınız?

ARS Danışmanlık olarak 155 ülkedeki gücümüz ve yurtdışı alacak tahsilatı konusundaki başarılarımız ile sizin yanınızdayız.

Uluslararası alacak ve risk yönetim hizmetlerimiz, Türkiye’deki müşterilerimizi temsil ederek, borçlu firmalar ile yasal takip öncesi uzlaşma aşamasındaki çalışmalarımızı kapsamaktadır.

Müşterilerimizin en önemli ayrıcalığı ise, yasal takip öncesi tüm bu yurtdışı alacak takip hizmetlerimizden ‘’Tahsilat yoksa Masraf yok‘’ prensibimizden faydalanmalarıdır.

Alanında yetkin ve ülkesindeki hukuk kurallarına hakim partnerlerimiz ile birlikte yurt dışından doğan alacaklarını tahsil edemeyen müşterilerimize ‘şüpheli alacak karşılığı ayırma’ seçeneğinden önce, onlar için çok daha etkin, hızlı ve risksiz olan alacak yönetim hizmetlerimizi sunmaktayız.

Yurtdışındaki alacaklarını takip etmekte olduğumuz müşterilerimize, tahsil kabiliyeti olmayan durumlar tespit edildiğinde detaylı rapor ve yol haritası da sunmaktayız. Diğer bir deyişle, borçlunun bulunduğu ülkedeki çözüm ortaklarımızın avukatlarıyla yasal takibin başlatılmasını sağlamak için danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Eğer yurtdışındaki borçlu firma iflas etmişse, ilgili ülkenin resmi makamlarından alınmış belgeler temin edebilmekte veya iflas masasına kayıt olmaları gibi hususlar konusunda destek de vermekteyiz.

Çözümün Anahtarı: Erken Müdahale

Müşterilerimiz bizimle yalnız tahsil edemedikleri yurtdışı alacaklarını değil, tahsili geciken alacaklarını da takip etmemiz için çalışmaktadır. Böylece yurtdışındaki firmanın iflas etmesinden kaynaklı tahsil edememe riski büyük ölçüde düşer. Unutmamak lazım ki, iflas bir süreçtir ve dünden bugüne bir anda gelişmemektedir. Biz müşterilerimizin alacakları için borçluları sürekli olarak gözetim altında tutarak finansal durumları hakkında müşterilerimize güncel raporlar sunarak alacak takip süreçlerini yönetiyoruz.

Tahsili geciken yurtdışı alacaklar için bizimle birkaç sene sonra irtibata geçilmesi durumunda, borçlu firma bu süreçte iflasını vermiş, iflas başvurusunu yapmış veya iflas sürecine girmiş olabiliyor. Zaman, alacak yönetiminin en önemli bileşenidir ve tahsilat için 1 gün bile çok önemli olabilmektedir. Gecikmeden doğru tavsiye ve yolları öğrenmek için, bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

Ceyda Aydın

Yurtiçi Tahsilat Direktörü | ARS DanışmanlıkKomisyon
Teklifi Al