Brezilya’da Borç ve Alacak Takibi

Brezilya’da borç ve alacak takibi hakkında daha fazla bilgi almak ve hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçin.

Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkiler 1927 gibi oldukça erken sayılabilecek bir dönemde başlatılmıştır. Bununla birlikte, coğrafî ve kültürel uzaklıkların yanı sıra iki ülke siyasetindeki farklı öncelikler sebebiyle bugüne kadar istenilen düzeye ulaşmamıştır. Ancak 2000’li yıllardan itibaren her iki ülkeden atılan olumlu adımlarla Brezilya ve Türkiye arasındaki ilişkiler giderek güçlenmektedir.

Türkiye Ve Brezilya Arasındaki Ticari İlişkileri

İki ülke arasındaki ticarî ilişkiler 2000’li yılların başlarından itibaren gelişme kaydetmemiştir. Bununla birlikte, her iki ülkenin ekonomik büyüklükleri göz önüne alındığında yeterli seviyede değildir. Bunda coğrafî, tarihî ve kültürel uzaklıkların payı büyüktür. Ancak son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan yakınlaşmanın önümüzdeki yıllarda ticaret hacmini daha da yukarı çekmesi beklenmektedir. Bununla birlikte hali hazırdaki rakamlar bile Brezilya’yı Türkiye’nin Güney Amerika’daki en önemli ticarî partneri yapmaya yetmektedir. Türkiye’den Brezilya’ya ihraç edilen başlıca ürünler;

 • Karayolu araçları için yedek parça,
 • Karbonat,
 • Kuru meyve,
 • İplik,
 • Sebze-meyve,
 • Çimento,
 • Kauçuktan lastik,
 • Motor parçaları,
 • Tütündür.

Türkiye’nin Brezilya’dan ithal ettiği başlıca ürünlerse;

 • Demir-çelik,
 • Demir cevheri,
 • Kimyasal odun hamuru,
 • Pamuk,
 • Canlı büyükbaş hayvan,
 • Kahve,
 • Soya fasulyesi,
 • Gemi,
 • Kağıt,
 • Şeker pancarı
 • İş makinalarıdır. (1)

İthalat ve İhracattan Kaynaklanan Alacak Borç ve Yönetimi

Brezilya’da borç ve alacak takibi sürecinde, borçlunun ana dilinde ve o ülkenin kanunları çerçevesinde süreci ilerletebilmek önemlidir. ARS Danışmanlık Brezilya’daki alacaklarınızın tahsilatı ile ilgili yerel çözüm ortağı ile ilerlemektedir. Ayrıca borçlunun anadilinde iletişimi sağlayarak çözümü hızlandırmaktadır.

ARS Danışmanlık olarak sunmakta olduğumuz uluslararası alacak yönetimi hizmetlerimizle alacaklıyı doğru bilgilendirmeyi, açıklık ve güvenilirliği ilke edindik. Nitekim çalışmalarımız “Tahsilat yoksa Masraf yok” anlayışına dayanmaktadır. Böylece hizmet bedeli tahsilat gerçekleştikten sonra müşterilerimizden alınmaktadır. Ayrıca tüm danışmanlık masrafları başta anlaştığımız komisyona tabii olmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’deki müşterilerimizin risk almalarına gerek yok. Artık masraf yapmadan uluslararası alacak yönetim hizmetlerimizden yaralanabilmektedirler.

Brezilya’da Alacak Ve Borç Takibinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Brezilya’da borç ve alacak takibi ile ilgili olarak bir sorunla karşılaştığınız takdirde, aklınıza Brezilya’da bir avukatla irtibata geçerek, icra takip davası başlatmak veya icra davası açmak gelebilir. Ticari faaliyetlerden doğan alacakların tahsilini zorlaştıran sorunları üç temel başlık altında toparlamak gerekirse;

 1. Yüksek avukatlık ve danışmanlık ücretleri.
 2. Brezilya yasalarından kaynaklanan hukuki farklılıklar.
 3. Hem borçlunun hem de alacaklının kendini ana dilinde ifade edememesidir.

Alacak ve Borç Takibinde Neden Ars Danışmanlık?

 1. ARS Danışmanlık, Türk ihracatçılarının yurtdışında karşılaştığı bu ve benzeri tahsilat sorunlarına çözüm üretmekte amacıyla kurulmuş bir danışmanlık firmasıdır.
 2. Türkiye’de uluslararası alacak yönetim sektörünün öncüsü ve lideridir. Mahkeme öncesi uzlaşma aşamasında takip ve tahsilat konularında uzmanlaşmıştır.
 3. 155 ülkede ve 4000 üzerindeki personel ağıyla firmamız ARS Danışmanlık güçlü bir Global güce sahiptir.
 4. Brezilya’daki alacakların tahsil edilmesi sürecinde de, yerel çözüm ortağı ile ilerlemektedir. Borçlunun anadilinde iletişimi sağlayarak çözümü hızlandırmaktadır.
 5. Ticari ve hukuki mevzuata hâkim olan yerel çözüm ortakları sayesinde müzakere sürecini de daha sağlıklı yürütebilmektedir.
 6. ARS Danışmanlık Brezilya’daki temsilciliği ile arasındaki güçlü ve yoğun iş birliği sayesinde alacak sorunlarınıza özgü çözümler üretir.
 7. Deneyimli ekibi ve profesyonel yaklaşımları sayesinde mahkeme sürecine gerek kalmadan tahsilatı gerçekleştirmektedir.
 8. Müşterileri fatura kesim tarihinden itibaren 360 gün dolmadan ilgili yurtdışı dosyalarında ARS Danışmanlık’ı yetkilendirilirse, başarı oranı %78 olmaktadır. Erken müdahale hem dosyaların tahsilat kabiliyeti yüksek olmakta, hem de komisyon oranlarımız daha düşük olmaktadır.
 9. Yurtdışı alacak dosyalarında ARS Danışmanlık’ı yetkilendiren firmalar alacak takibi ile zaman kaybetmezler ve büyük masraflar yapmak zorunda kalmazlar. Bu süreç şirketlerinin verimliliği ve sektörlerindeki rekabet güçlerini arttırmasına da katkı sağlamaktadır.

Brezilya’daki ticari faaliyetlerinizden kaynaklanan ve bugüne kadar ödenmemiş alacaklarınızın tahsili noktasında, uluslararası hukuk standartları ve kuralları çerçevesinde sizlere çözüm sunmaktan mutluluk duyarız.

ARS Danışmanlık’ın Brezilya kaynaklı alacak takibi ve tahsili dosyalarında uzlaşma yöntemiyle (ARSinkaso) çözüme ulaşan dosya sayısı, güncel dosya sayıları ve başvuru için gereken evrakları öğrenmek ve aşağıdaki konu başlıklarına dair, daha detaylı bilgi alabilmek için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Brezilya’daki:

Müşterim borcunu ödemiyor?
Firmadan alacaklarımı tahsil edemiyorum?
Müşterimin borçlarını ödemesi için neler yapmalıyım?
Müşterimden kalan alacaklarımı tahsil edebilir miyim?

ARS Danışmanlık olarak Brezilya’da geciken alacakların tahsilinde %70 üzerindeki başarı oranımızla Türk ihracatçılarının yanındayız.