Hırvatistan’da Borç ve Alacak Takibi

Hırvatistan’da borç ve alacak takibi kapsamında ARS Danışmanlık olarak sizlere profesyonel destek sağlıyoruz.

Hırvatistan’ın başlıca ticaret ortakları Almanya, İtalya, Slovenya, Avusturya’dır. Türkiye ile olan ilişkileri son dönemde turizm, bankacılık, enerji, inşaat ve tekstil sektörlerinde gelişmiştir. Büyümenin ve istihdamın sağlanması için yabancı yatırımlara ihtiyaç duyan yeni Hırvat Hükümeti de Türk yatırımcıları ülkeye davet etmektedir ve iki ülkenin birbirine karşı olan ilgisi artmaya devam etmektedir.

Türkiye ve Hırvatistan Arasındaki Ticari İlişkileri

Hırvatistan’a yönelik Türk yatırımları son dönemde ivme kazanmış, 2012 yılında Türk işadamları Hırvatistan’a yatırım yapan yabancı yatırımcılar arasında ilk üçe girmiştir. Hırvatistan’da 15 yatırımcı Türk firması mevcut olup, anılan firmaların toplam yatırım tutarı 350 milyon Avro değerindedir. Hırvatistan’daki Türk yatırımları içerisinde turizm-otel-marina işletmeciliği ilk sırada yer almaktadır. Bugüne kadar Hırvatistan’da Türk müteahhitlik firmalarınca üstlenilmiş 6 projenin bedeli 610 milyon Dolar civarındadır. (1)

İthalat ve İhracattan Kaynaklanan Alacak Borç ve Yönetimi

Hırvatistan’da borç ve alacak takibi sürecinde, borçlunun ana dilinde iletişim kurarız. Çünkü o ülkenin kanunları çerçevesinde süreci ilerletebilmeniz önemlidir. ARS Danışmanlık Çek Cumhuriyeti’ndeki alacaklarınızın tahsilatı ile ilgili yerel çözüm ortağı ile ilerlemektedir. Böylelikle borçlunun anadilinde iletişimi sağlayarak çözümü hızlandırmaktadır.

ARS Danışmanlık olarak sunmakta olduğumuz uluslararası alacak yönetimi hizmetlerimizle alacaklıyı doğru bilgilendirmeyi, açıklık ve güvenilirliği ilke edindik. Nitekim çalışmalarımız “Tahsilat yoksa Masraf yok” anlayışına dayanmaktadır. Böylece hizmet bedeli tahsilat gerçekleştikten sonra müşterilerimizden alınmaktadır. Tüm danışmanlık masrafları başta anlaştığımız komisyona tabii olmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’deki müşterilerimizin risk almalarına gerek yok. Üstelik masraf yapmadan uluslararası alacak yönetim hizmetlerimizden yaralanabilmektedirler.

Hırvatistan’da Borç ve Alacak Takibi Kapsamında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hırvatistan’da borç ve alacak takibi ile ilgili olarak bir sorunla karşılaştığınız takdirde, aklınıza Hırvatistan’da bir avukatla irtibata geçerek, icra takip davası başlatmak veya icra davası açmak gelebilir. Ticari faaliyetlerden doğan alacakların tahsilini zorlaştıran sorunları üç temel başlık altında toparlamak gerekirse;

 1. Yüksek avukatlık ve danışmanlık ücretleri.
 2. Hırvatistan yasalarından kaynaklanan hukuki farklılıklar.
 3. Hem borçlunun hem de alacaklının kendini ana dilinde ifade edememesidir.

Alacak ve Borç Takibinde Neden ARS Danışmanlık?

 1. ARS Danışmanlık, Türk ihracatçılarının yurtdışında karşılaştığı bu ve benzeri tahsilat sorunlarına çözüm üretmektedir.
 2. Türkiye’de uluslararası alacak yönetim sektörünün öncüsü ve lideridir. Mahkeme öncesi uzlaşma aşamasında takip ve tahsilat konularında uzmanlaşmıştır.
 3. 155 ülkede ve 4000 üzerindeki personel ağıyla firmamız ARS Danışmanlık güçlü bir Global güce sahiptir.
 4. Hırvatistan’daki alacakların tahsil edilmesi sürecinde de, yerel çözüm ortağı ile ilerlemektedir. Borçlunun anadilinde iletişimi sağlayarak çözümü hızlandırmaktadır.
 5. Ticari ve hukuki mevzuata hâkim olan yerel çözüm ortakları sayesinde müzakere sürecini de daha sağlıklı yürütebilmektedir.
 6. ARS Danışmanlık Hırvatistan’daki temsilciliği ile arasındaki güçlü ve yoğun iş birliği sayesinde alacak sorunlarınıza özgü çözümler üretir.
 7. Deneyimli ekibi ve profesyonel yaklaşımları sayesinde mahkeme sürecine gerek kalmadan tahsilatı gerçekleştirmektedir.
 8. Müşterileri fatura kesim tarihinden itibaren 360 gün dolmadan ilgili yurtdışı dosyalarında ARS Danışmanlık’ı yetkilendirilirse, başarı oranı %78 olmaktadır. Erken müdahale hem dosyaların tahsilat kabiliyeti yüksek olmakta, hem de komisyon oranlarımız daha düşük olmaktadır.
 9. Yurtdışı alacak dosyalarında ARS Danışmanlık’ı yetkilendiren firmalar alacak takibi ile zaman kaybetmezler. Büyük masraflar yapmak zorunda kalmazlar. Bu süreç şirketlerinin verimliliği ve sektörlerindeki rekabet güçlerini arttırmasına da katkı sağlamaktadır.

Hırvatistan’daki ticari faaliyetlerinizden kaynaklanan ve bugüne kadar ödenmemiş alacaklarınızın tahsili noktasında, uluslararası hukuk standartları ve kuralları çerçevesinde sizlere çözüm sunmaktan mutluluk duyarız.

ARS Danışmanlık’ın Hırvatistan kaynaklı alacak takibi ve tahsili dosyalarında uzlaşma yöntemiyle (ARSinkaso) çözüme ulaşan dosya sayısı, güncel dosya sayıları ve başvuru için gereken evrakları öğrenmek ve aşağıdaki konu başlıklarına dair, daha detaylı bilgi alabilmek için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Hırvatistan’daki:

Müşterim borcunu ödemiyor?
Firmadan alacaklarımı tahsil edemiyorum?
Müşterimin borçlarını ödemesi için neler yapmalıyım?
Müşterimden kalan alacaklarımı tahsil edebilir miyim?

ARS Danışmanlık olarak Hırvatistan’da geciken alacakların tahsilinde %70 üzerindeki başarı oranımızla Türk ihracatçılarının yanındayız.